Nízkoenergetický dom - drevostavba

energie v drevostavbeNízkonergeticky dom je dom, ktorý je energeticky úspornejší ako klasický dom.
V zime aj v lete poskytuje vysokú kvalitu vnútorného prostredia a súčasne umožňuje výrazne znížiť spotrebu energie na vykurovanie a prevádzku vôbec. Nepotrebuje konvenčné vykurovanie či klimatizáciu a svojou úspornosťou šetrí aj prírodné zdroje.

Je to stavba (dom) s ročnou (s)potrebou tepla na kúrenie menšou než majú bežné stavby, teda do 50 kWh na m² úžitkovej plochy (za rok) počítanej podľa metodiky PHPP. Zároveň spĺňa niekoľko ďalších kritérií (tesnosť n50<0,6 h−1 a potreba primárnej energie <120 kWh/m²a) (vrátane domácich spotrebičov a vybavenia) a odporúčaní (napr. tepelná strata do 10 W/m²).

Pasívne (ohrevom cez okná) a prípadne aj aktívne (kolektormi) využíva slnečnú energiu, má vetrací systém so spätným získavaním tepla a veľmi dobré izolácie (U nepriehľadných konštrukcie okolo 0,1 a u okien do 0,8 W/m².K). Pri neveľkom zvýšení investičných nákladov mnohonásobne znižuje náklady na prevádzku domu, šetrí neobnoviteľné zdroje a redukuje emisie CO2, zároveň zvyšuje komfort bývania, zabezpečuje letnú tepelnú pohodu bez potreby klimatizácie a na vykurovanie nepotrebuje konvenčný vykurovací systém – využíva solárne aj vnútorné tepelné zisky, zvyšok tepla môžeme priviesť vetraním. (vikipedia.org)

Štandard nízkoenergetického domu

 • Pozemok - pre nízkoenergetický dom je veľmi dôležité, aby bol dom čo najlepšie orientovaný voči slnku.
 • Presklené plochy orientované na slnečné strany. Nesmie byť tienený inými budovami alebo ihličnatými stromami.
 • Tvar domu - pre nízkoenergetický dom je ideálny kompaktný tvar domu bez zalomení a rôznych výstupkov
 • Kvalita materiálov – je jednou z ciest ako ovplyvniť spotrebu energie domu
 • Technológia v dome – je ďalšou cestou ako vylepšiť spotrebu energie


Stavebná časť

 • zateplenie steny U = 0,20 W/m2 za rok
 • zateplenie podláh U = 0,20 W/m2 za rok
 • zateplenie strechy U = 0,20 W/m2 za rok
 • kvalita okien U = 0,80 W/m2 za rok


Čísla sú informatívne, na správne dosiahnutie je možné upraviť niektoré parametre a stavbu ešte vylepšiť.

Štandard nízkoenergetického domu by mal obsahovať

 • vykurovanie zabezpečené nízkoteplotným podlahovým vykurovaním alebo iným konvekčným vykurovaním
 • vetranie s rekuperáciou tepla
 • kvalitné okná s dokonalým utesnením

Nízkoenergetický domy nemusia mať  zaužívaný aktívny vykurovací systém. Teplo zabezpečujú len pasívne slnečné zisky (cez okná), samotný používatelia svojou prirodzenou teplotou, používanie bežných domácich spotrebičov a teplovzdušné vykurovanie spojené s núteným vetraním. Z celkovej spotreby energie na prevádzku pripadá práve na vykurovanie približne iba  10%.