Drevostavby

dom
skladba stien drevostavby
dom
 

V súčasnosti sú predstavy o výhodách murovaných domov oproti drevostavbám skôr pocitovou záležitosťou než otázkou technických parametrov. Dôležitým faktorom, ktorý rezonuje v mysli stavebníkov je potreba postaviť domy aj pre budúce generácie. Do tejto kategórie však už patria aj drevostavby, mnohé slúžia svojmu účelu 150 rokov. Aj keď povedzme si, kto by si dnes postavil dom podľa projektu spred 100 rokov.

Prečo drevostavba?

 • Drevo je obnoviteľný materiál –bezodpadovosť
 • Rýchlosť výstavby a najmä možnosť  hneď sa nasťahovať (odpadá čas na vysušenie stavby)
 • Možnosť vyhotovenia optimálnej tepelnej izolácie pri pomerne malej hrúbke steny Na porovnanie: obvodová stena drevostavby  s hrúbkou 250 mm má približne rovnaký tepelný odpor ako moderná murovaná tehlová stena hrubá 600 mm
 • Väčšia plocha (na 100 m2 získate o cca 10 m2 viac vnútornej plochy navyše oproti murovanej stavbe, čím získate 1 menšiu izbu)
 • Vyššia kvalita vnútorného prostredia (priaznivejšie rozloženie teplôt v priestore, pri  riadenom vetraní možnosť kontroly kvality vzduchu čo je dôležité pri alergiách a astme)
 • Dom sa výrazne rýchlejšie vyhreje (steny nesálajú chlad, nepotrebuje sa naakumulovať- ideálny systém aj  pre  sezónne chatky)
 • V prípade potreby  jednoduchá a rýchla  prispôsobivosť

Drevostavby Two by Four

Konštrukcia stavby vzniká priamo na stavenisku. Základným prvkom konštrukcie  sú fošne rovnakej hrúbky a rôznych šírok zo smreka, vysušené a ohobľované.  Na konštrukciu sú nabíjané OSB dosky,  ktoré zabezpečujú priestorovú tuhosť stavby a obaľujú rám. Rovnakým spôsobom sa vytvárajú aj vnútorné priečky. Jednotlivé prvky sú oproti tradičnej panelovej konštrukcii vzájomne previazané a tvoria kontinuálnu konštrukciu. Do drevenej rámovej  konštrukcie, sa vkladá tepelná a zvuková izolácia, parozábrana , ktorá zabraňuje prenikaniu vodnej pary z interiéru do konštrukcie. 

Parotesná rovina sa môže nahradiť ďalšou vrstvou  OSB dosky s prelepenými spojmi. Nasleduje inštalačný rošt s prídavnou izoláciou  a sadrokartón. Z vonkajšej strany OSB  doska, izolácia s exteriérovou omietkou , resp. dreveným obkladom . Je to takzvane „Difúzne uzatvorená konštrukcia“ . Takisto je možné dodať stavbu aj ako „ difúzne otvorenú“ – odpadá vonkajšia vrstva OSB dosky, ktorá sa inštaluje z vnútornej strany konštrukcie a izolácia  sa  nahrádza drevovláknovými doskami, resp. roštom a minerálnou vlnou s fasádnym obkladom. Vnútorné priečky – drevená rámová konštrukcia vyplnená  izoláciou a obalená  doskami OSB a sadrokartónom.

 

Difúzne uzavretá konštrukcia

difúzne uzavretá konštrukcia

Difúzne otvorená konštrukcia

difúzne otvorená konštrukcia

 

Výhody systému Two by Four

 • Tradícia a skúsenosť – systém je odskúšaný na veľkom počte stavieb  v rôznych klimatických podmienkach
 • Otvorenosť systému – umožňuje  investorovi kontrolovať práce a zloženie stien
 • Flexibilita systému – umožňuje reagovať  na požiadavky zákazníka počas výstavby  (okno vyššie, nižšie , doprava , doľava, hrúbka izolácie)
 • Možnosť stavať na ťažko prístupných miestach (odpadá dopravná a manipulačná technika , príprava príjazdovej cesty  a spevnenej plochy pre autožeriav a ťahač)
 • Previazanosť  jednotlivých prvkov stavby
 • Vyššia pevnosť celej stavby oproti panelovým systémom
 • Stavebná sezóna počas celého roka
 • Stavba napreduje bez technologických prestávok
 • Rýchlosť výstavby
 • Nižšia cena ( odpadajú náklady na prevádzku výrobných hál a ťažkú prepravnú techniku)