Môžete ušetriť? Áno...dá sa to

šetrenie v drevostavbe tabulkaAko efektívne znížiť spotrebu energie?

Energeticky úsporné stavby, medzi ktoré patria aj pasívne a nízkoenergetické, majú precízne vyriešené detaily tepelných mostov a vysoký tepelnoizolačný štandard. Veľmi dôležitá je miera zateplenia obvodového plášťa.  Odporúča sa ušetriť pridaním hrúbky tepelnej izolácie a  zmenšiť investíciu do ostatných prvkov. Ľudových 8 cm určite nestačí. Hrúbka izolácií úsporných stavieb dosahuje 250 – 500 mm.  Dôležitá je aj neprievzdušnosť obvodovej konštrukcie a obmedzenie vplyvu tepelných mostov. Sú to miesta v konštrukcii, ktoré majú omnoho horšie izolačné  vlastnosti ako bežná konštrukcia. Nachádzajú sa okolo okien (vyhýbame sa oknám  v kútoch miestností, zle riešeným balkónom a pod.) a nad nimi, v blízkosti stužujúcich vencov v kútoch miestnosti a pod. Snažíme sa použiť kvalitný konštrukčný systém, ktorý už v koncepcii detailov stratu eliminuje.

Pri úsporných stavbách je nenahraditeľnou súčasťou výstavby riadené vetranie s rekuperáciou tepla,  teda spätné využitie odchádzajúceho tepla.  Vetracia jednotka, ktorá vo výmenníku ohrieva teplom odchádzajúceho vydýchaného vzduchu čerstvý chladný vzduch prichádzajúci zvonku.

Nízkoenergetické a pasívne domy nemusia mať  zaužívaný aktívny vykurovací systém. Nemajú kotol s vykurovacím okruhom, radiátory ani komín.  Teplo zabezpečujú len pasívne slnečné zisky (cez okná), samotný používatelia svojou prirodzenou teplotou, používanie bežných domácich spotrebičov a teplovzdušné vykurovanie spojené s núteným vetraním. Z celkovej spotreby energie na prevádzku pripadá práve na vykurovanie približne iba  10%.

Kategórie domov podľa ročnej mernej potreby tepla na vykurovanie

 

Staršia výstavba okolo 150 KWh/m2
Súčasné novostavby okolo 100 kWh/m2
Energeticky úsporný dom 50 - 70 kWh/m2
Energeticky pasívny dom 5 - 15 kWh/m2

tabulka ned a pasiv

Nízkoenergetické a pasívne drevostavby

Rodinný dom bez výrazných nárokov na energiu je stále stúpajúca hodnota. Tým, že si dobre premyslíte vašu investíciu do nízkoenergetického bývania, sa dostanete do úrovne skutočne šetrnej prevádzky.

Náklady na vykurovanie vás môžu vyjsť na 100 až 150 € ročne. Štúdie odborníkov, skúsenosti z Rakúska, Nemecka i Čiech sú plné pozitív. Skúste ich hľadať aj vy a všímajte si , do čoho investujete.

Rozdiel medzi bežnou stavbou, nízkoenergetickou a energeticky pasívnou stavbou je najmä v spotrebe energie.

Dodnes obývaná výstavba realizovaná v 20. storočí predstavuje hodnotu spotreby energie až 250 kWh/m2 .
Bežný dom potrebuje výdatný prísun energie - minimálne 100, často až 195 kWh/ m2 za rok, ak však zateplíte obvodový plášť vrátane podláh, striech a výplní stavebných otvorov, budete na dobrej ceste, aby ste dosiahli hodnotu 50 až 70 kWh/m2.
Pri najkvalitnejšej tepelnej izolácii na celom obvodovom plášti, nízkoteplotnom vykurovacom systéme a pripadne aj riadenom vetraní s rekuperáciou tepla, sa môžete prepracovať k ročnej energetickej spotrebe tepla len 30 až 50 kWh/m2.
Dodnes obývaná výstavba realizovaná v 20. storočí predstavuje hodnotu spotreby energie až 250 kWh/m2.

Nízkoenergetické stavby neprevýšia hodnotu 50 kWh/m2. Potreba vykurovania je o 50-10 % nižšia oproti bežným novostavbám, pasívne menej ako 15 kWh/ m2 potreba tepla je 10 – 5 % oproti predpisom.